Barnehage- og skulerute for Bjørnafjorden kommune 2020/2021

Sjå oversikt over ferie- og fridagar for kommunale skular, SFO og barnehagar.

NB! Avvik frå den vedtatte barnehage- og skuleruta kan skje hos enkelte skular og barnehagar. 
Foreldre skal i så fall varslast om dette i god tid. Sjå barnehage- og skuleruta hos skulen eller barnehagen din for oppdatert informasjon.

Skule- og barnehagerute 2020/2021
August 2020 . SFO
3.8-7.8 Ferie-SFO
10.8-14.8 Ferie-SFO
13.8 Utviklingsdag. Barnehagane er stengde
14.8 Utviklingsdag. Barnehagane er stengde SFO stengt
17.8 Første skuledag
November 2020
6.11 Utviklingsdag. Elevane har fri. Barnehagane er stengde SFO stengt
Desember 2020
23.12.-01.01. Juleferie. Skulane er stengt. Barnehagane er opne 23. og 28.-30.desember SFO stengt
Januar 2021
4.1 Utviklingsdag. Elevane har fri. Barnehagane er stengde SFO stengt
Mars-april
1.-5.3 Vinterferie for skulane. Barnehagane opne. Ferie-SFO
29.3-5.4 Påskeferie. Skulen stengt. Barnehagane opne 29.3-31.3* SFO stengt
Mai 2021
13.5 Kristi himmelfartsdag. Skular og barnehagar stengde SFO stengt
14.5 Utviklingsdag. Elevfri, barnehagane stengde SFO stengt
17.5 Grunnlovsdag. Skule og barnehage stengt. SFO stengt
24.5 2. pinsedag. Skule og barnehage stengt SFO stengt
Juni 2021
18.6 Siste skuledag
21.6-25.6 Ferie-SFO
Til toppen