Barnehage- og skulerute for Bjørnafjorden kommune 2021/2022

Sjå oversikt over ferie- og fridagar for kommunale skular, SFO og barnehagar.

NB! Avvik frå den vedtatte barnehage- og skuleruta kan skje hos enkelte skular og barnehagar. 
Foreldre skal i så fall varslast om dette i god tid. Sjå barnehage- og skuleruta hos skulen eller barnehagen din for oppdatert informasjon.

Last ned pdf av den vedtatte barnehage- og skuleruta (PDF, 299 kB) 

Barnehage- og skulerute for Bjørnafjorden kommune 2021-2022
August 2021 . SFO
2.8–6.8 og 9.8–13.8 Ferie-SFO
13.8 Utviklingsdag, barnehagane er stengt
16.8 Utviklingsdag (elevane har fri, barnehagane er stengt) SFO stengt
17.8 Første skuledag
September 2021
13.9 Valdag (elevane har fri, barnehagane er opne)
Oktober 2021
11.10–15.10 Haustferie for skulane. Barnehagane er opne Ferie-SFO
November 2021
5.11 Utviklingsdag (elevane har fri, barnehagane er stengt) SFO stengt
Desember 2021
21.12–31.12 Juleferie. Barnehagane er opne 21.–23. og 27.–30.12 * SFO stengt
Januar 2022
3.1 Utviklingsdag (elevane har fri, barnehagane er stengt) SFO stengt
Februar-mars 2022
28.2 –4.3 Vinterferie for skulane. Barnehagane er opne Ferie-SFO
April 2022
11.4–18.4 Påskeferie. Barnehagane er opne 11.4–13.4 * SFO stengt
Mai 2022
17.5 Grunnlovsdag. Elevane har fri, barnehagane er stengt SFO stengt
26.5 Kristi himmelfartsdag. Elevane har fri, barnehagane er stengt SFO stengt
27.5 Elevane har fri, barnehagane er stengt SFO stengt
Juni 2022
6.6 2. pinsedag. Elevane har fri, barnehagane er stengt SFO stengt
22.6 Siste skuledag
23.6 - 24.6 og 27.6-28.6 Ferie-SFO


* Lysekloster, Os og Jettegryto er sommarstengde i veke 29 og 30, elles er dei opne. Holmefjord, Holdhus, Strandvik, Søre Fusa og Trollskogen er stengde veke 27, 28, 29, 30, påska og romjula. Jettegryto barnehage i Eikelandsosen skal gi barnehagetilbod på Fusa-sida i veke 27, 28, påska og romjula når dei andre barnehagane held stengt.

Til toppen