Barnehage- og skulerute for Bjørnafjorden kommune 2022/2023

Sjå oversikt over ferie- og fridagar for kommunale skular, SFO og barnehagar.

NB! Avvik frå den vedtatte barnehage- og skuleruta kan skje hos enkelte skular og barnehagar. 
Foreldre skal i så fall varslast om dette i god tid. Sjå barnehage- og skuleruta hos skulen eller barnehagen din for oppdatert informasjon.

Last ned pdf av barnehage- og skuleruta 2022-2023  (PDF, 153 kB)

Barnehage- og skulerute for Bjørnafjorden kommune 2022-2023
August 2022 Kva skjer? SFO
1.8–5.8 og 8.8–12.8 Ferie-SFO
11.8 Utviklingsdag for skulane. Elevane har fri. Ferie-SFO
12.8 Utviklingsdag. Elevane har fri, barnehagane er stengde Ferie-SFO
15.8 Utviklingsdag. Elevane har fri, barnehagane er stengde SFO stengt
16.8 Første skuledag
Oktober 2022
10.10–14.10 Haustferie for skulane. Barnehagane er opne Ferie-SFO
November 2022
4.11 Utviklingsdag. Elevane har fri, barnehagane er stengde SFO stengt
Desember 2022
21.12–30.12 Juleferie. For opningstid i barnehagane, sjå vedtektene* SFO stengt
Januar 2023
2.1 Utviklingsdag. Elevane har fri, barnehagane er stengde SFO stengt
Februar-mars 2023
27.2 –3.3 Vinterferie for skulane. For opningstid i barnehagane, sjå vedtektene* Ferie-SFO
April 2023
3.4–10.4 Påskeferie. For opningstid i barnehagane, sjå vedtektene* SFO stengt
Mai 2023
1.5 Arbeidarane sin dag. Offentleg høgtidsdag. Skulane og barnehagane er stengde SFO stengt
17.5 Grunnlovsdag. Offentleg høgtidsdag. Skulane og barnehagane er stengde SFO stengt
18.5 Kristi himmelfartsdag. Offentleg høgtidsdag. Skulane og barnehagane er stengde SFO stengt
19.5 Utviklingsdag. Elevane har fri, barnehagane er stengde SFO stengt
29.5 2. pinsedag. Offentleg høgtidsdag. Skulane og barnehagane er stengde SFO stengt
Juni 2023
20.6 Siste skuledag
21.6-23.6 og 26.6-27.6 Ferie-SFO

*Sjå vedtekter for kommunale barnehagar i Bjørnafjorden kommune. (PDF, 412 kB)