Vi beklagar at alt ikkje er på plass enno....

Tekniske utfordringar gjer at du dessverre ikkje får opp telefonnummer når du søker etter tilsette i Bjørnafjorden kommune, berre e-postadresse. Ring sentralbordet på 56 57 50 00 for å bli sett over.
Nokre av søknadsskjemaa er heller ikkje på plass enno. Vi beklagar, og jobbar så raskt vi kan for å få alt til å fungere som det skal. Hastar det? Send ein e-post 

Skule- og barnehagerute for Bjørnafjorden kommune 2020/2021

Sjå oversikt over ferie- og fridagar for kommunale skular, SFO og barnehagar.

Skule- og barnehagerute 2020/2021
Skule- og barnehagerute 2020/2021
August 2020 . SFO
3.8-7.8 Ferie-SFO
10.8-14.8 Ferie-SFO
13. og 14.8 Utviklingsdagar. Barnehagen stengt.
17.8 Første skuledag.
Oktober 2020
5.10-9.10 Haustferie for skulen. Barnehagen open. Ferie-SFO
November 2020
6.11 Utviklingsdag. Elevfri. Skule og barnehage stengt. SFO stengt
Desember 2020
23.12.20-1.1.21 Juleferie. Skulen stengt. Barnehagane opne på arbeidsdagane. SFO stengt
Januar 2021
4.1 Utviklingsdag. Elevfri. Skule og barnehage stengt. SFO stengt
Mars 2021
1.-5.3 Vinterferie for skulane. Barnehagen open. Ferie-SFO
29.3-5.4 Påskeferie. Skulen stengt. Barnehagane opne på arbeidsdagane. SFO stengt
Mai 2021
13.5 Kristi himmelfartsdag. Skule og barnehage stengt SFO stengt
14.5 Utviklingsdag. Elevfri. Skule og barnehage stengt SFO stengt
17.5 Grunnlovsdag. Skule og barnehage stengt. SFO stengt
24.5 2. pinsedag. Skule og barnehage stengt. SFO stengt
Juni 2021
18.5 Siste skuledag
21.-25.6 Ferie-SFO
Til toppen