Sjå kurstilbod og søk om plass på sommarskulen for 8.-10. trinn

Les meir om dei ulike tilboda, og søk ved å sende inn søknadsskjemaet lengre nede på denne sida.

Viktig informasjon før du søkjer

 • Du kan velje fleire alternativ i søknadsskjemaet. Du kan rangere ønska dine etter kva du har mest lyst til å vere med på. Vi vil gjere så godt vi kan for å etterkomme ønske, men kan ikkje love noko.
 • Dersom det er fleire søkjarar enn det er plass til ved enkelte kurs, vil det bli loddtrekking.
 • Merk at ikkje alle kursa har tilbod begge vekene. Pass på at du vel eit kurs i det tidsrommet som passar.
 • Du kan søkje om tilbod begge vekene.

Alle tilbod er gratis for barna som deltar.

Søknadsfrist: 26. mai 2021

Tilbod i veke 25 (21.-25. juni) 8.-10. trinn

Arbeidsstove: Kunst og handverk med naturens materialar

Kom og jobb med kunst og handverk! Materialane samlar vi sjølve ute i naturen.

 • Når: Veke 25
 • Aldersgruppe: 5.-10. trinn
 • Stad: Os barneskule

​Arrangør: Søre Øyane arbeidsstove

Journalistikk, media, film og foto

Lær om journalistikk, film, foto og sosiale medium frå Os og Fusaposten sine eigne tilsette, i tillegg til workshops med journalist frå TV2 og YouTube-fenomenet Stina Talling.
Ungdomane vil bli utfordra til å gjennomføra praktiske journalistiske oppgåver, med moglegheit for å publisera saker i avisa. Det vil også bli lagt opp til sosiale aktivitetar, og utflukter til mellom anna Media City Bergen.

 • Når: Veke 25 
 • Aldersgruppe: 8.-10. trinn
 • Stad: Os Aktiv + Os og Fusaposten sine lokalar

​Arrangør: Os og Fusaposten

Musikalgøy! Formidling gjennom song, dans og skodespel

Vi tar eit djupdykk inn i musikalsjangeren. Første dag blir vi kjende, lærer kva ein musikal er og korleis ein kan formidle kjensler, relasjonar og historier gjennom song, dans og skodespel.

Deretter øver vi inn nokre dansenummer typisk for sjangeren, og utvalde songar og scener frå musikalar. Alle er med på songane, men viss ein likar dans betre enn skodespel, kan ein velje berre dans, og omvendt. Dagen startar med oppvarming og leik heile veka for å bli betre kjende med kvarandre, og for å bli klar for ein dag med øving. Til slutt ønskjer vi å halde ei lita framsyning for familie og søsken.

 • Når: Veke 25
 • Aldersgruppe: 5.-10. trinn
 • Stad: Os barneskule

Arrangør: Marie Sophie Hellevang-Jensen

Flyskule: Lær om flyging og luftsport

Informasjon frå Os Aero Klubb:

Kurset skal gi en innføring i flyteknologi og utøvelse av flyging samt i fysikk om hvorfor seilflyene kan holde seg oppe i luften så lenge. Det vil bli vektlagt kombinasjon av teori, simulator og faktisk flyging med instruktør. TEAM-arbeid, sikkerhet, ansvar og mye gøy og god stemning hører med.

Alle seilflyturer skjer med godkjent instruktør, turene er godkjent som del av flyopplæring (både motor og seilfly). Opplegget er basert på godkjent opplæringssystem i henhold til EASA (European Aviation Safety Agency) sine krav.

Seilflyging er væravhengig, derfor vil simulator være alternative når flyging ikke kan gjennomføres. Men sett over en uke, så skal alle få sine 5 flyturer. Dersom elever ønsker å gå videre med flyutdanning, så vil klubben være behjelpelig med dette.

Det vil oppdelt to grupper hvor en er lokalisert med aktiviteter rundt klubbhuset og en på selve flystripen. Gruppene bytter midt på dagen slik at alle vil daglig gjennomføre alle deler av programmet, 1/2 times lunsj og andre briefing gjøres når grupper bytter. Hver elev får 1 seilflytur med instruktør daglig.
Elevene skal lære seg å håndtere seilfly på bakken inkludert signalering og oppkobling av slepeline samt løpe med vinge til seilfly når dette skal ta av. Elevene skal også læres opp til å selvstendig organisere seg i forhold til å håndtere ankomst/avgang av seilfly og seilflyslep. Dette vil bli utført under veiledning av person som har erfaring med barne- og ungdomsarbeid.

Alle elevene skal gjennomføre funksjon som bakkesjef (tilsvarende flygeleder). Her skal de operere flyradio (kommunikasjon på «flyspråk), loggføre alle flyturer og holde oversikt over flyplass.  To stk seilflysimulatorer vil være aktive, disse har VR-briller og storskjerm. Instruktør vil gi oppgaver og lære elevene opp i flyteknikker og strategi rundt seilflyging.

Alle vil få tilbud om totalt 5 seilflyturer. Turene er gyldige for eventuell senere luftfartsutdanning. Inkludert i kurset er et begrenset medlemskap i Norges Luftsportsforbund, dette for å ivareta formelle krav.

Foresatte må signere aksept for at elev skal kunne fly, standard formular fra forbundet. 

 • Når: Veke 25 og 26
 • Aldersgruppe: 8.-10. trinn
 • Stad: Ulven

Arrangør: Os Aero Klubb

Sommarskule i Fjorden arena

Prøv deg i klatrehallen, få opplæring i kart og kompass frå DNT Ung, bli med på utflukt til Parc Aventure hos Skjelbreid Poirée og til Osbadet. I tillegg blir det bading, grilling, volleyball, kunstaktivitetar, matlaging og kortfilm-laging.

 • Når: Veke 25 
 • Aldersgruppe: 5.-10. trinn
 • Stad: Fjorden arena, Eikelandsosen

​Arrangør: Fjorden arena KF

Alle tilbake på banen!

Fotball, handball og annan allsidig idrett. Leik, moro og sosialt samvær.

 • Når: Veke 25 og 26
 • Aldersgruppe: 5.-10. trinn
 • Stad: Nore Neset idrettspark

​Arrangør: Nore Neset IL

Idrett og livsmeistring

Fotball, volleyball og basketball. Sosialt samvær, foredrag, diskusjon og andre aktivitetar rundt temaet livsmeistring.

 • Når: Veke 25 og 26
 • Aldersgruppe: 8.-10. trinn
 • Stad: Os Aktiv + uteområdet

​Arrangør: Intro DM 

Saman i sommar på sjø og land

Saman skal vi danse oss gjennom veka med sjøvett, førstehjelp, og båttur med skøyta Inger.

Det blir vassvett, badevett og rotur med oselvar.
Vi skal lære å lage mat på stormkjøkken og sløye fisk. Vi skal ha gøye leikar og gjerne lage nye. Onsdag skal vi ha kreativ verkstad, der du kan velje mellom søm, dans, matlaging, prat og sang. Vi deler oss i interessegrupper der vi òg planlegg musikkvideo/dansevideo. Dei som vil, kan vere med på denne videoen saman med dansar Shelmet Øseth frå Fargespel. Vi skal også besøke Seltun, ein idyllisk stad der det er fint å padle i kano, grille, prate og bade.

Vi har med eigne badevakter med godkjent livredningskurs. 
Vi gler oss til å møte deg!

 • Når: Veke 25 
 • Aldersgruppe: 8.-10. trinn
 • Stad: Kløvertun i Os

​Arrangør: Språkkafeen i Os

Tilbod i veke 26 (28. juni-2. juli) 8.-10. trinn

Kuventræ Sommarcamp
 • Tur til Linken med grilling og konkurranser 
 • E-sport-dag med konkurransar
 • Friidrett/ og fotball
 • Golf ved Bjørnafjorden golfklubb
 • Paintball
 • Mesterens mester på Kuventræ
 • Når: Veke 26
 • Aldersgruppe: 8.-10. trinn
 • Oppmøtestad: Kuventræ idrettsanlegg

​Arrangør: Os Fotball

TenSing-veke

Korsong, band, dans og teknikk (lyd og lys)

 • Når: Veke 26
 • Aldersgruppe: 8.-10. trinn
 • Stad: Tunet kyrkje- og kultursenter

​Arrangør: Os sokn

Flyskule: Lær om flyging og luftsport

Informasjon frå Os Aero Klubb:

Kurset skal gi en innføring i flyteknologi og utøvelse av flyging samt i fysikk om hvorfor seilflyene kan holde seg oppe i luften så lenge. Det vil bli vektlagt kombinasjon av teori, simulator og faktisk flyging med instruktør. TEAM-arbeid, sikkerhet, ansvar og mye gøy og god stemning hører med.

Alle seilflyturer skjer med godkjent instruktør, turene er godkjent som del av flyopplæring (både motor og seilfly). Opplegget er basert på godkjent opplæringssystem i henhold til EASA (European Aviation Safety Agency) sine krav.

Seilflyging er væravhengig, derfor vil simulator være alternative når flyging ikke kan gjennomføres. Men sett over en uke, så skal alle få sine 5 flyturer. Dersom elever ønsker å gå videre med flyutdanning, så vil klubben være behjelpelig med dette.

Det vil oppdelt to grupper hvor en er lokalisert med aktiviteter rundt klubbhuset og en på selve flystripen. Gruppene bytter midt på dagen slik at alle vil daglig gjennomføre alle deler av programmet, 1/2 times lunsj og andre briefing gjøres når grupper bytter. Hver elev får 1 seilflytur med instruktør daglig.
Elevene skal lære seg å håndtere seilfly på bakken inkludert signalering og oppkobling av slepeline samt løpe med vinge til seilfly når dette skal ta av. Elevene skal også læres opp til å selvstendig organisere seg i forhold til å håndtere ankomst/avgang av seilfly og seilflyslep. Dette vil bli utført under veiledning av person som har erfaring med barne- og ungdomsarbeid.

Alle elevene skal gjennomføre funksjon som bakkesjef (tilsvarende flygeleder). Her skal de operere flyradio (kommunikasjon på «flyspråk), loggføre alle flyturer og holde oversikt over flyplass.  To stk seilflysimulatorer vil være aktive, disse har VR-briller og storskjerm. Instruktør vil gi oppgaver og lære elevene opp i flyteknikker og strategi rundt seilflyging.

Alle vil få tilbud om totalt 5 seilflyturer. Turene er gyldige for eventuell senere luftfartsutdanning. Inkludert i kurset er et begrenset medlemskap i Norges Luftsportsforbund, dette for å ivareta formelle krav.

Foresatte må signere aksept for at elev skal kunne fly, standard formular fra forbundet. 

 • Når: Veke 25 og 26
 • Aldersgruppe: 8.-10. trinn
 • Stad: Ulven

Arrangør: Os Aero Klubb

Alle tilbake på banen!

Fotball, handball og annan allsidig idrett. Leik, moro og sosialt samvær.

 • Når: Veke 25 og 26
 • Aldersgruppe: 5.-10. trinn
 • Stad: Nore Neset idrettspark

​Arrangør: Nore Neset IL

Idrett og livsmeistring

Fotball, volleyball og basketball. Sosialt samvær, foredrag, diskusjon og andre aktivitetar rundt temaet livsmeistring.

 • Når: Veke 25 og 26
 • Aldersgruppe: 8.-10. trinn
 • Stad: Os Aktiv + uteområdet

​Arrangør: Intro DM 

MiniSkapar: Kom og ver kreativ i Skaparstovo!

Lag ditt eige design for trykk på t-skjorter, prøv batikkfarging, lær 3D-printing, lag byggesett eller puslespel med laserkuttaren, eller eigne stempel. Prøv bokbinding og lag fine ting av/med skinn.

 • Når: Veke 26
 • Aldersgruppe: 8.-10. trinn
 • Stad: Skaparstovo, Øyro 5

​Arrangør: Skaparstovo

Kontakt

Sommarskulen i Bjørnafjorden kommune
Telefon: 916 54 094
Til toppen