Sommarskulen og smittevern

Pandemien påverkar òg planlegginga og gjennomføringa av sommarskulen i Bjørnafjorden. Dette betyr at det kan komme endringar på kort varsel.

  • Kvart kurs vil vere éin kohort. Dette betyr at elevane berre er saman med andre elevar og leiarar frå sitt kurs gjennom veka. Kvart kurs har eigne rom, toalett, oppmøtestadar og uteområde.
  • Fokus på god hand- og hostehygiene.
  • Alle tilsette vil få innføring i smitteverntiltak.
  • Det er viktig at du held deg heime og gir beskjed til kursleiar dersom du har symptom på luftvegsinfeksjon.
Til toppen