Utsett eller tidlegare skulestart

Du kan søka om utsett eller tidlegare skulestart for barnet ditt.

Kven kan få utsett eller tidlegare skulestart?

Barnet vil først få ei sakkunnig vurdering frå pedagogisk-psykologisk teneste (PPT). Dersom dei sakkunnige er i tvil om barnet har kome langt nok i si utvikling til å starta på skulen, kan utsett skulestart vera aktuelt. 

For å få tidlegare skulestart må barnet fylla fem år innan 1. april, og PPT må vurdera barnet som modent for skulen.

Slik går du fram

Kontakt oss dersom du ønskjer å få vurdert om barnet ditt bør utsetja/framskunda skulestarten. Saman avtaler vi tid for vurdering hos PPT. Når resultatet av vurderinga er klar, sender du oss ein søknad med grunngiving av ønsket ditt. Legg ved vurderinga frå PPT.

Søknadsfrist: 1. mars

 

 

 

Til toppen