Treng du nokon å snakke med?

Er du engsteleg eller bekymra? 
Slit du med einsemd og vanskelege tankar? Ring Bjørnafjorden kommune sin støttetelefon på 906 50 885 eller chat med oss

Har du spørsmål om korona?
Ring smitteverntelefonen vår på 56 57 57 57 eller send e-post til smittevern@bjornafjorden.kommune.no

Er du sjuk og treng legehjelp?
Kontakt fastlegen din. Har du behov for akutt helsehjelp og ikkje får kontakt med fastlegen, ring legevaktsentralen 116117

Informasjon om koronavirus-situasjonen i Bjørnafjorden finn du på bjornafjorden.kommune.no/koronavirus

På helsenorge.no finn du oppdatert informasjon, fakta, råd og tiltak. Read advice and information in English about the coronavirus COVID-19


Oversikt over kommunale tenester og tilbod i Bjørnafjorden i koronaperioden

 

Skulefritidsordninga (SFO)

SFO er eit tilbod før og etter skuletid og i nokre skuleferiar for barn i 1. til 4. årstrinn, og for barn med særskilde behov opp til 7. årstrinn. Alle barneskulane i Bjørnafjorden kommune har SFO-tilbod, og dette held fram slik det er i Os og Fusa pr. desember 2019 resten av SFO-året 2019/2020. Felles SFO-vedtekter for Bjørnafjorden kommune skal ut på høyring våren 2020. 

Søk om SFO-plass, endra eller sei opp plass 

SFO-tilbod

SFO tilbyr 100 % plass (frå kl. 07.30-16.30.), 80 %, 60 % eller 40 % av heil plass. Nokre skular tilbyr utvida tid, 07.00-07.30. Det er òg mogleg å kjøpa enkeltdag. Ta kontakt med skulen din for å høyra kva tilbod dei har.
SFO har hovudopptak i april for barna som startar på skulen i august, men du kan søkja om plass heile året.

Barnet har plassen i SFO til dei går ut av 4. klasse eller seier han opp. Barn med særskilde behov kan søkja om SFO-plass til og med 7. klasse.

Seia opp eller endra plass

For å seia opp/endra plass, gå inn i søknadsportalen over, vel "Min side" og "Mine plasseringer". Då får du opp kor barnet ditt/barna dine har plass, og kan endra eller seia opp plassen. Det er to månaders oppseiingstid frå den 1. i påfølgande månad for å seia opp eller endra plass i SFO.

SFO i skuleferiar

Skulefritidsordninga følgjer skuleruta. I feriar er det open SFO ved ein skule på Fusa-sida av fjorden og ein skule på Os-sida, slik at elevar ved dei andre skulane kan nytta dette tilbodet. Skulane har eiga påmelding til ferie-SFO. Betaling for ferie-SFO kjem i tillegg til betaling for vanleg SFO.

Pris

Sjå oversikt over kommunale avgifter, gebyr og prisar.
Faktura blir sendt ut kvar månad, med betalingsfrist i slutten av månaden.

Til toppen