12 timar gratis SFO for 1. og 2. trinn

Alle barn på 1. og 2. trinn som går på SFO, vil frå skuleåret 2023/2024 få 12 timar gratis SFO. Ordninga gjeld òg SFO-tilbod i feriane.
Tilbodet er fordelt før skulestart og etter at skulen er slutt for dagen. Sjå kva som er gratis opphaldstid for 1. og 2. trinn på SFO ved dei ulike skulane i Bjørnafjorden kommune.
 

NB! Du må søkje om plass, sjølv om tilbodet er gratis.

Borgafjellet barneskule

 

  Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag
Gratis tid start morgon 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
Gratis tid slutt morgon 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30
Gratis tid start ettermiddag 14:10 14:10 12:25 12:25 12:25
Gratis tid slutt ettermiddag 16:05 16:05 14:20 14:20 14:20
Eikelandsosen skule
  Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag

Gratis tid start morgon

08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
Gratis tid slutt morgon 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30
Gratis tid start ettermiddag 14:10 12:50 12:50 14:10 13:00
Gratis tid slutt ettermiddag 16:05 14:45 14:45 16:05 14:55
Fusa skule
  Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag
Gratis tid start morgon 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
Gratis tid slutt morgon 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30
Gratis tid start ettermiddag 13:00 14:00 13:00 14:00 13:00
Gratis tid slutt ettermiddag 14:55 15:55 14:55 15:55 14:55
Halhjem barneskule
  Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag
Gratis tid start morgon 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
Gratis tid slutt morgon 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30
Gratis tid start ettermiddag 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00
Gratis tid slutt ettermiddag 14:55 14:55 14:55 14:55 14:55
Kuventræ barneskule
  Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag
Gratis tid start morgon 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
Gratis tid slutt morgon 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30
Gratis tid start ettermiddag 13:20 14:05 12:25 13:20 13:20
Gratis tid slutt ettermiddag 15:15 16:00 14:20 15:15 15:15
Lunde barneskule
  Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag
Gratis tid start morgon 07:45 07:45 07:45 07:45 07:45
Gratis tid slutt morgon 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15
Gratis tid start ettermiddag 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00
Gratis tid slutt ettermiddag 14:55 14:55 14:55 14:55 14:55
Lysekloster barneskule
  Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag
Gratis tid start morgon 07:45 07:45 07:45 07:45 07:45
Gratis tid slutt morgon 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15
Gratis tid start ettermiddag 12:20 14:05 13:30 13:30 12:20
Gratis tid slutt ettermiddag 14:15 16:00 15:25 15:25 14:15
Ådlandsfjorden barneskule (tidlegare Nore Fusa skule)
  Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag
Gratis tid start morgon 07:45 07:45 07:45 07:45 07:45
Gratis tid slutt morgon 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15
Gratis tid start ettermiddag 13:40 13:40 13:40 13:40 12:30
Gratis tid slutt ettermiddag 15:35 15:35 15:35 15:35 14:25
Nore Neset barneskule
  Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag
Gratis tid start morgon 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
Gratis tid slutt morgon 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30
Gratis tid start ettermiddag 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30
Gratis tid slutt ettermiddag 15:25 15:25 15:25 15:25 15:25
Os barneskule
  Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag
Gratis tid start morgon 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
Gratis tid slutt morgon 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30
Gratis tid start ettermiddag 13:15 12:30 14:00 14:00 12:30
Gratis tid slutt ettermiddag 15:10 14:25 15:55 15:55 14:25
Strøno barneskule
  Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag
Gratis tid start morgon 07:45 07:45 07:45 07:45 07:45
Gratis tid slutt morgon 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15
Gratis tid start ettermiddag 13:25 13:25 13:25 13:25 12:10
Gratis tid slutt ettermiddag 15:20 15:20 15:20 15:20 14:05
Søfteland barneskule
  Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag
Gratis tid start morgon 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
Gratis tid slutt morgon 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30
Gratis tid start ettermiddag 13:30 13:00 13:30 13:30 13:30
Gratis tid slutt ettermiddag 15:25 14:55 15:25 15:25 15:25
Baldersheim barneskule (tidlegare Søre Fusa skule)
  Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag
Gratis tid start morgon 07:50 07:50 07:50 07:50 07:50
Gratis tid slutt morgon 08:20 08:20 08:20 08:20 08:20
Gratis tid start ettermiddag 14:00 13:15 14:00 14:00 13:15
Gratis tid slutt ettermiddag 15:55 15:10 15:55 15:55 15:10
Søre Øyane barneskule
  Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag
Gratis tid start morgon 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
Gratis tid slutt morgon 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30
Gratis tid start ettermiddag 13:30 13:30 12:20 13:30 13:30
Gratis tid slutt ettermiddag 15:25 15:25 14:15 15:25 15:25