Søk etter tilsette


PPT

Tilsette i avdelinga PPT
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Spesialpedagog 950 30 991
Ped.psyk.rådgiver 958 75 978 958 75 978
Ped.psyk.rådgiver 462 27 809 462 27 809
Spesialpedagog 480 01 389
Leder 412 35 723
Still m/krav masterg
Spesialpedagog 997 87 800
Leder 984 35 940 984 35 940
Spesialpedagog 908 37 652
Ped.psyk.rådgiver 950 30 990 950 30 990
Spesialpedagog 456 84 864
Spesialkonsulent 916 26 301
Spesialpedagog 917 70 433 917 70 433
Logoped 950 30 993
Ped.psyk.rådgiver 967 27 907
Ped.psyk.rådgiver 469 03 993
Spesialpedagog 952 13 308
Spesialpedagog 406 18 969
Ped.psyk.rådgiver 906 71 495
Ped.psyk.rådgiver 469 03 411
Ped.psyk.rådgiver 950 30 998
Logoped 959 82 404
Spesialpedagog 920 44 043
Adjunkt m/tilleggsut
Logoped 468 97 655 468 97 655
Spesialpedagog 930 80 864 930 80 864
Leder 916 62 383
Ped.psyk.rådgiver 452 22 034 452 22 034
Ped.psyk.rådgiver 977 03 566
Konsulent 907 53 475 907 53 475
Til toppen