Publisert 25.11.2022
  • Endring av områdeplan for Eikhaugen
  • Klagefrist 16.12.22
  • Arkivsak: 22/8222
Publisert 26.10.2022

Kommunedelplanen for vassforsyning og avløp (KDP VA) 2022-2034 blei behandla av formannskapet 20. oktober 2022.

Formannskapet vedtok å legge kommunedelplanen ut på høyring, med seks vekers frist. Høyringsfristen er sett til 8. desember 2022.

Publisert 25.10.2022
Bilde av forsida til høyringsutkast for barnehagebruksplan

Barnehagebruksplanen blei behandla i formannskapets møte 20. oktober 2022. Det blei vedtatt å sende barnehagebruksplanen på høyring med seks vekers frist, og høyringsfristen er 06.12.22. 

Publisert 21.10.2022

 

Offentlege instansar, frivillige organisasjonar og private aktørar kan søkje om tilskot frå Bufdir (barne-, ungdoms- og familiedirektoratet). Søknadsfrist er 18. november 2022.

 

 

Publisert 18.10.2022

Framlegget til barnehage- og skulerute for grunnskulen i Bjørnafjorden kommune skuleåret 2023–2024 er klart, og blir med dette sendt ut på høyring.

 

Publisert 07.10.2022

Områdeplanen for Osøyro er no lagt ut på høyring.
Bjørnafjorden kommune inviterer med dette alle innbyggarar, grunneigarar, lag og organisasjonar, eigedomsutviklarar og andre interesserte til folkemøte om planarbeidet i Oseana, måndag 17. oktober kl. 18-20.

 

Publisert 22.09.2022

 

  • Endring av reguleringsplan for Gullberget
  • Klagefrist 13.10.2022
  • Arkivsak 22/7132
Til toppen