Oppstart og høyring av planprogram for klima- energi- og miljøplan for Bjørnafjorden kommune 2021-2033

​​​​​​  Fransisco Munoz / Os kommune  

 

  • Oppstart og offentleg ettersyn for planprogram for klima-, energi- og miljøplan for Bjørnafjorden kommune
  • Saksnummer: 20/15944
  • 31.12.2020

Politisk styringsgruppe legg forslag til planprogram for klima-, energi- og miljøplan for Bjørnafjorden kommune 2021-2033 ut på høyring og til offentleg ettersyn med høyringsfrist 31. desember 2020, og varslar samtidig oppstart av planarbeidet. Vedtaket er gjort med heimel i plan- og bygningslova § 11-12 og § 11-13.

Du finn dokumenta i saka her.

Høyringsinnspel skal sendast kommunen skriftleg via denne lenkainnan 31.12.2020.  

Spørsmål i saka kan rettast til sakshandsamar Birte Aasen: biraas@bjornafjorden.kommune.no.

Til toppen