Publisert 02.07.2021
 • Endring av reguleringsplan for Moldhusbakkane
 • Merknadsfrist: 26.07.2021
 • Arkivsak: 21/3514
Publisert 01.07.2021
 • Vedtak om endring for Moldhusbakkane
 • Klagefrist: 22.07.2021
 • Arkivsak: 20/2567
Publisert 01.07.2021
 • Offentleg ettersyn av detaljregulering for Revsåsen Sør II
 • Merknadsfrist: 22.08.2021
 • Arkivsak: 20/2551
Publisert 01.07.2021
 • Vedteken detaljregulering for Bjørkeneset/Kjeldevegen 
 • Frist for å klage: 01.08.2021
 • Arkivsak: 20/4022
Publisert 29.06.2021
 • Vedtak om endring for Midtpunkt 
 • Klagefrist: 06.08.2021
 • Arkivsak: 21/3516
Publisert 28.06.2021
 • Vedteken detaljregulering for Klokkargarden - Grinda
 • Frist for å klage: 01.08.2021
 • Arkivsak: 20/700
Publisert 28.06.2021
 • Offentleg ettersyn: Bolaks AS søknad om endra areal for anlegg for oppdrett av laks og aure ved lokalitet Mjåneset, Fusa
 • Merknadsfrist: 26.07.2021
 • Arkivsak: 21/5221
Publisert 24.06.2021
 • Begrensa høyring KDPA Bjørnafjorden vest
 • Merknadsfrist 01.09.2021
 • Arkivsak 19/10091
Publisert 18.06.2021
 • Endring av områdeplan for Lyseparken
 • Merknadsfrist: 09.07.2021
 • Arkivsak: 21/5033
Publisert 10.06.2021
 • Utviding av plangrense og offentleg ettersyn
 • Merknadsfrist: 08.08.2021
 • Arkivsak: 20/10455
Til toppen