Publisert 22.01.2021
 • Utviding av plangrense og offentleg ettersyn
 • Merknadsfrist: 05.03.2021 
 • Arkivsak: 20/2590
Publisert 21.01.2021
 • Offentleg ettersyn av detaljregulering for Nore Neset gravplass
 • Merknadsfrist: 05.03.2021
 • Arkivsak: 20/2949
Publisert 07.01.2021

Kommunestyret gjorde 15. desember 2020 budsjettvedtak som fører til at vedtekter for kommunale barnehagar må endrast og difor leggast ut på høyring. 
Endringa gjeld ferieavvikling for barnehagar med meir enn 60 plassar. Det er også vedtatt at det berre skal vera tilbod om 100 % plassar i kommunale barnehagar.

Sjå vedtekter for kommunale barnehagar i Bjørnafjorden kommune.

Har du innspel? Gi høyringsuttale ved å bruke dette skjemaet.

Høyringsfrist: 5. februar 2021

Publisert 06.01.2021

Det er nye prisar for heimetenester (heimehjelp, tryggleiksalarm, osb.) og opphald i institusjon, og nokre av reglane som er knytt til dei.

Publisert 05.01.2021

Her kan du sjå kva kommunale tenester kostar etter nytt gebyrregulativ for 2021 (PDF, 484 kB).

Publisert 16.12.2020
 • Offentleg ettersyn av detaljregulering for Hjartnes
 • Merknadsfrist: 12.02.2021
 • Arkivsak: 20/4009
Publisert 16.12.2020
 • Offentleg ettersyn av endring av områdeplan for Samnøy industriområde 
 • Merknadsfrist: 29.01.2021
 • Arkivsak: 20/13530
Publisert 16.12.2020
 • Offentleg ettersyn av detaljregulering for Samnøy
 • Merknadsfrist: 29.01.2021
 • Arkivsak: 20/14917
Publisert 27.11.2020

Bjørnafjorden formannskap si innstilling til budsjettet for 2021 og økonomiplanen 2021-2024 inkl. gebyr- og prisliste for 2021, blir lagt ut til offentleg ettersyn på bjornafjorden.kommune.no frå 1. desember 2020, etter møtet til formannskapet. 

Publisert 17.11.2020

Oppdrettsselskapet, Bolaks AS, har søkt om å få oppgradere og forflytte sitt produksjonsanlegg for matfisk i Håvikvågen.

Til toppen