Publisert 25.06.2020

Tilsynsstrategi 2020 for Bjørnafjorden kommune blei vedtatt i plan- og bygningsutvalet 07.5.2020, saksnr. 106/2020.

 

Publisert 10.06.2020
 • Oppstart av planarbeid for Bjørnevollen 7
 • Merknadsfrist: 07.08.2020
 • Arkivsak: 20/10455
Publisert 09.06.2020

I medhald av plan- og bygningslova (pbl) § 12-12, 12-1, 12-2 og 1-5, har kommunestyret i Bjørnafjorden 18.02.2020 godkjend områderegulering for Eikelandsosen sentrum.

  

Publisert 03.06.2020
 • Vedtak av Hjellemarka 3, 61/229, endring av reguleringsplan
 • Frist for å klage: 26.06.2020
 • Arkivsak: 20/1414
Publisert 03.06.2020
 • Vedtak av detaljreguleringsplan for Lundestølen, del av 45/1
 • Frist for å klage: 26.06.2020
 • Arkivsak: 20/661
Publisert 28.05.2020

Sævareid Fiskeanlegg AS har søkt om ei mindre utviding av anlegg for settefisk av laks og aure på lokalitet 10141 i Sævareid. 

  

Publisert 25.05.2020

Lokal forskrift om gebyr for dekning av utgifter ved behandling av søknader om løyve for handel med pyroteknisk vare klasse II, III og IV er lagt ut til offentleg ettersyn. 

 

Publisert 08.05.2020

Bolaks AS har søkt om å få oppgradere og forflytte sitt produksjonsanlegg for matfisk i Håvikvågen.

Publisert 30.04.2020
 • Kunngjering av ny plangrense, Revsåsen sør
 • Merknadsfrist: 25.05.20
 • Arkivsak: 20/2551
Til toppen