Publisert 04.03.2020

Ny forskrift om feie- og tilsynstenester ligg ute til offentleg ettersyn.

Sjå alle dokument i saka her

 

Publisert 25.02.2020
  • Kunngjering av vedteken planendring
  • Frist for klage: 20.03.2020
  • Arkivsak: 20/1463
Publisert 25.02.2020
  • Kunngjering av vedteken planendring
  • Frist for å klage: 20.03.2020
  • Arkivsak: 20/2509
Publisert 23.12.2019
  • Oppstart av planarbeid- endring av detaljreguleringsplan
  • Merknadsfrist: 26.01.2020
  • Arkivsak: 19/3921
Til toppen