Avfallsforskrift ute på høyring

Kommunestyret har vedtatt å legge utkast til avfallsforskrift for hushaldningsavfall i Bjørnafjorden kommune ut på offentleg ettersyn.

Høyringsfrist: 4. november 2021

Send høyringsuttale til postmottak@bjornafjorden.kommune.no.
Merk saka med saksnummer 21/3884

Gå til saka i Innsyn

Til toppen