Endring av områdeplan for Lyseparken, 13/29

Klikk for stort bilete

  • Endring av områdeplan for Lyseparken
  • Merknadsfrist: 09.07.2021
  • Arkivsak: 21/5033

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-14 vert det med dette varsla om endring av områdeplan for Lyseparken, Bjørnafjorden kommune. Endringa vert handsama som ein endring etter forenkla prosess i tråd med Bjørnafjorden kommune sitt delegasjonsreglement. 

Føremålet med endring av reguleringsplanen er å regulere inn eit føresegnsområde for tilkomst og avkøyrsle til naudsynt nettstasjon og avlaupspumpestasjon. 

Merknader

Merknader sendast til: 

ABO Plan & Arkitektur AS
Postboks 291
5200 Os eller via e-post post@abo-ark.no innan 09.07.2021 

Til toppen