Endring av reguleringsplan for Midtpunkt 52/21, 100 og 55/21, 261

Klikk for stort bilete

  • Endring av reguleringsplan for Midtpunkt
  • Merknadsfrist: 18.06.2021
  • Arkivsak: 21/3516

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-14 vert det med dette varsla om endring av detaljregulering for Midtpunkt, Bjørnafjorden kommune. Endringa vert handsama som ein forenkla planendring i tråd med Bjørnafjorden kommune sitt delegasjonsreglement. 

Føremålet med endring av reguleringsplanen er å endre to reguleringsføresegn som omfatter krav til uteoppholdsarealer og krav til parkering. Plankart er uendret og vedlegges utelukkende til orientering. 

Merknader

Frist for uttale til endring av planen er sett til 18.06.2021. 
Uttalar skal sendast skriftleg til:
3RW Arkitekter AS, Nøstegaten 56, 5011 Bergen
eller e-post: jakob.rosvik@3rw.no 

Til toppen