Forskrift om handel med pyroteknisk vare er ute til høyring

Lokal forskrift om gebyr for dekning av utgifter ved behandling av søknader om løyve for handel med pyroteknisk vare klasse II, III og IV er lagt ut til offentleg ettersyn. 

Her kan du sjå alle dokument i saka

Frist for å komme med høyringsuttale er 23. juni 2020.
Send høyringsuttale på e-post til post@bjornafjorden.kommune.no.
Skriv Høyringsuttale 20/7848 i emnefeltet.

Til toppen