Halhjemsmarka 3, felt B2 - Utbyggingsavtale

Klikk for stort bilete

  • Offentleg ettersyn av utbyggingsavtale for Halhjemsmarka 3, felt B2
  • Merknadsfrist: 06.11.2020
  • Arkivsak: 20/14903

I samsvar med kommunen sitt delegasjonsreglement og plan- og bygningslova §17-4 vert framlegg til utbyggingsavtale mellom Bjørnafjorden kommune og Os Bygg og Eigedom AS for området Halhjemsmarka 3, felt B2, gnr.44, bnr.677, lagt ut til høyring og offentleg ettersyn.

Avtalen gjeld anleggsbidrag i forbindelse med bygging av infrastruktur som skal overtakast av Bjørnefjorden kommune. Dette omfattar offenleg veg med fortau og snuhammar, belysning og grøfter med leidningsanlegg for vatn og avløp.  

Merknadsfrist

Dersom du har merknader til saka må dette sendast til post@bjornafjorden.kommune.no innan 06.11.2020.

Dokument i saka finn du her:

Halhjemsmarka , felt B2
Tittel Publisert Type
Utbyggingsavtale Halhjemsmarka 3 felt B2 _28_8 utkast (002)

04.09.2020 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Utbyggingsavtale Halhjemsmarka 3 felt B2 _28_8 utkast (002).docx
Tilleggsavtale for Halhjemsmarka 3 felt B2 _28 aug utkast

04.09.2020 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Tilleggsavtale for Halhjemsmarka 3 felt B2 _28 aug utkast.docx
Reguleringsføresegnar 14 01 2020

04.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Reguleringsføresegnar 14 01 2020.pdf
Plankart 14.01.2020

04.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Plankart 14.01.2020.pdf
Illustrasjonsplan 14.01.2020

04.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Illustrasjonsplan 14.01.2020.pdf
Til toppen