Har du merknader til budsjettet? Budsjettframlegget er ute på høyring

Fransisco Munoz/Bjørnafjorden kommune Bjørnafjorden kommune si innstilling til budsjettet for 2022 og økonomiplanen 2022 – 2025 inkl. gebyr- og prisliste for 2022 er lagt ut til offentleg ettersyn. Kommunestyret gjer endeleg vedtak i saka 16. desember 2021. Det blei presentert to budsjettframlegg i formannskapet 2. desember. 

Budsjettframlegget til Ap, Sp, og Krf fekk fleirtal med fem røyster, og går som innstilling frå formannskapet til kommunestyret.    

Sjå budsjettframlegget til Ap, Sp og Krf (PDF, 35 MB)

Sjå budsjettframlegget til Frp, Høgre og uavhengig Magne Djuvik (PDF, 2 MB)

Har du merknader til budsjettet?

Send merknader på e-post til post@bjornafjorden.kommune.no eller fyll ut det digitale høyringsskjemaet. Merk med saksnummer 21/6770.

Frist for å sende inn merknad er 14. desember 2021.

Sjå og kommunedirektøren sitt framlegg til budsjett

Sjå budsjettframlegget til alle partia

Til toppen