Høyring av detaljregulering for Ytre Moberg, Kuvågvegen, grn/brn 51/5 m.fl.

Klikk for stort bilete

  • Høyring av framlegg til reguleringsplan
  • Frist for å sende inn merknad: 18.08.2020
  • Arkivsak: 20/2541

I samsvar med plan- og bygningloven §§ 12-10 og 12-11 vert framlegg til detaljreguleringsplan for Ytre Moberg, Kuvågvegen grn/brn 51/5 m.fl. lagt ut til høyring og offentleg ettersyn.

Føremålet med planen er å regulere for bygging av daglegvareforretning.

Merknadsfrist

Dersom du har merknader til saka må dette sendast til post@bjornafjorden.kommune.no innan 18.08.2020.

Dokument i saka finn du her.

Til toppen