Høyring av kommunedelplan for klima-, energi- og miljø for Bjørnafjorden kommune 2021-2033

Klikk for stort bilete Fransisco Munoz / Os kommune    

  • Høyring av kommunedelplan for klima-, energi- og miljø for Bjørnafjorden kommune 2021-2033
  • Saksnummer: 20/15944
  • Høyringsfrist : 30.10.2021

Formannskapet legg forslag til kommunedelplan for klima-, energi- og miljø for Bjørnafjorden kommune 2021- 2033 ut på høyring og til offentleg ettersyn med høyringsfrist 30. oktober 2021. Vedtaket er gjort med heimel i plan- og bygningslova § 11-14, første ledd.

Her kan du lese planforslaget:

Kommunedelplan for klima-, energi- og miljø for Bjørnafjorden kommune - del 1 (PDF, 9 MB)

Kommunedelplan for klima-, energi- og miljø for Bjørnafjorden kommune - del 2 (PDF, 11 MB)

 

Formannskapet si behandling av saka finn du her.

Dokumenta i saka finn du her.

Høyringsinnspel skal sendast kommunen skriftleg via denne lenka innan 30.10.2021.

Spørsmål i saka kan rettast til saksbehandlar Birte Markeseth Aasen.

Til toppen