Høyring av reguleringsplan for Vågshaugen sør 48/30, 48/77 m.fl.

Klikk for stort bilete

  • Høyring av framlegg til reguleringsplan
  • Frist for å sende inn merknad: 21.04.2020
  • Arkivsak: 20/1388 

I samsvar med plan- og bygningloven §§ 12-10 og 10-11 vert framlegg til detaljreguleringsplan for Vågshaugen sør, eigedom 48/30, 48/77 m.fl. lagt ut til høyring og offentleg ettersyn.

Planen opnar for bygging av 24 nye bustadeiningar i form av konsentrert og frittliggande småhus. Planområdet er om lag 12,3 daa og omfattar òg intern infrastruktur og leikeareal.

Merknadsfrist

Dersom du har merknader til saka må dette sendast til post@bjornafjorden.kommune.no innan 21.04.2020

Dokument i saka finn du her.

Til toppen