Høyring- endring av detaljreguleringsplan for Hegglandsdalsvegen, Vallabrua

Klikk for stort bilete

  • Høyring av framlegg til endring av reguleringsplan
  • Frist for å sende inn merknad: 18.08.2020
  • Arkivsak: 20/2526

I samsvar med plan- og bygningloven §§ 12-10 og 10-11 vert framlegg til endring av detaljreguleringsplan for Hegglandsdalsvegen, Vallabrua, eigedom 64/106 m.fl. lagt ut til høyring og offentleg ettersyn.

Føremålet med planen er å sikre gang- og sykkelveg frå Hatvikvegen til Vallabrua i samband med bygging av ny barneskule.

Merknadsfrist

Dersom du har merknader til saka må dette sendast til post@bjornafjorden.kommune.no innan 18.08.2020.

Dokument i saka finn du her.

Til toppen