Høyring: Endring i vedtekter for kommunale barnehagar

Kommunestyret gjorde 15. desember 2020 budsjettvedtak som fører til at vedtekter for kommunale barnehagar må endrast og difor leggast ut på høyring. 
Endringa gjeld ferieavvikling for barnehagar med meir enn 60 plassar. Det er også vedtatt at det berre skal vera tilbod om 100 % plassar i kommunale barnehagar.

Sjå vedtekter for kommunale barnehagar i Bjørnafjorden kommune. (PDF, 469 kB)

Har du innspel? Gi høyringsuttale ved å bruke dette skjemaet.

Høyringsfrist: 5. februar 2021

Til toppen