Høyring: Forskrift om godtgjersle for folkevalde i Bjørnafjorden kommune

Kommunestyret gjorde 15. september 2020 vedtak om godtgjerslereglement for folkevalde i Bjørnafjorden kommune. Den nye kommunelova krev at godtgjerslereglementet blir utforma som ei forskrift.

Ombodsutvalet har utarbeidd ei slik forskrift som no blir lagt ut på høyring.

Sjå: Forskrift om godtgjersle og dekning av utgifter for folkevalde i Bjørnafjorden kommune (PDF, 139 kB)

Har du innspel? 

Gi høyringsuttale ved å bruke dette skjemaet.

Høyringsfrist: 21. mai 2021

Til toppen