Høyring: Forslag til kommunal planstrategi for Bjørnafjorden kommune

Klikk for stort bilete Fransisco Munoz/Bjørnafjorden kommune Formannskapet vedtok i møte 27.10.2020 å senda forslaget til kommunal planstrategi for Bjørnafjorden kommune 2020-2024 (PDF, 2 MB) ut på høyring og til offentleg ettersyn.

Høyringsfristen er 27. november. Kommunestyret fattar endeleg vedtak 15. desember.

Til toppen