Høyring: Ny forskrift om feie- og tilsynstenester

Ny forskrift om feie- og tilsynstenester ligg ute til offentleg ettersyn.

Sjå alle dokument i saka her

Frist for å komme med høyringsuttale er 17. mars 2020.
Send høyringsuttale på e-post til post@bjornafjorden.kommune.no.
Skriv Høyringsuttale 20/2041 i emnefeltet.

Til toppen