Informasjon til publikum i samband med bygging av nytt parkeringsanlegg på Giskavollen

Åsane Byggmesterforretning AS skal i samarbeid med Bjørnafjorden kommune bygge eit nytt parkeringsanlegg på Giskavollen. Det nye parkeringsanlegget vil bli plassert der grusbanen ligg i dag.
Anlegget vil bli bygd delvis under bakken, og oppå dekket vil det bli laga ein kunstgrasbane for ballspel. Parkeringshuset er planlagt ferdig hausten 2021.

Les informasjon om anleggsarbeidet og sikringstiltak frå Åsane Byggmesterforretning AS.  (PDF, 336 kB)

Til toppen