Treng du nokon å snakke med?

Er du engsteleg eller bekymra? 
Slit du med einsemd og vanskelege tankar? Ring Bjørnafjorden kommune sin støttetelefon på 906 50 885 eller chat med oss

Har du spørsmål om korona?
Ring smitteverntelefonen vår på 56 57 57 57 eller send e-post til smittevern@bjornafjorden.kommune.no

Er du sjuk og treng legehjelp?
Kontakt fastlegen din. Har du behov for akutt helsehjelp og ikkje får kontakt med fastlegen, ring legevaktsentralen 116117

Informasjon om koronavirus-situasjonen i Bjørnafjorden finn du på bjornafjorden.kommune.no/koronavirus

På helsenorge.no finn du oppdatert informasjon, fakta, råd og tiltak. Read advice and information in English about the coronavirus COVID-19


Oversikt over kommunale tenester og tilbod i Bjørnafjorden i koronaperioden

 

Kunngjering av vedteken planedring, Skorpo Sørvest byggjeområde S11

Klikk for stort bilete

  • Kunngjering av vedteken planendring
  • Frist for klage: 20.03.2020
  • Arkivsak: 20/1463

Planområdet
I samsvar med plan- og bygningloven § 12-12 kunngjer Bjørnafjorden kommune at endring av Skorpo Sørvest, byggjeområde S11, gnr. 27, bnr. 459, er vedteken. Endringa går ut på ein mindre forskyvning av tilkomstveg internt i planområdet.  

Klage
Du kan klage på vedtaket dersom du er part i saka eller dersom du har konkret, praktisk og aktuell interesse i ei rettsleg avklaring på vedtaket. Klagefrist er 20.03.2020. Klage skal sendast til post@bjornafjorden.kommune.no, ver venleg å vise til saksnr: 20/1463.  
 

Dokument i saka finn du her

Til toppen