Kunngjering av vedteken planedring, Skorpo Sørvest byggjeområde S11

Klikk for stort bilete

  • Kunngjering av vedteken planendring
  • Frist for klage: 20.03.2020
  • Arkivsak: 20/1463

Planområdet
I samsvar med plan- og bygningloven § 12-12 kunngjer Bjørnafjorden kommune at endring av Skorpo Sørvest, byggjeområde S11, gnr. 27, bnr. 459, er vedteken. Endringa går ut på ein mindre forskyvning av tilkomstveg internt i planområdet.  

Klage
Du kan klage på vedtaket dersom du er part i saka eller dersom du har konkret, praktisk og aktuell interesse i ei rettsleg avklaring på vedtaket. Klagefrist er 20.03.2020. Klage skal sendast til post@bjornafjorden.kommune.no, ver venleg å vise til saksnr: 20/1463.  
 

Dokument i saka finn du her

Til toppen