Kunngjering av vedteken planendring, detaljregulering Valle 62/4

Klikk for stort bilete 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Kunngjering av vedteken planendring
  • Frist for å klage: 20.03.2020
  • Arkivsak: 20/2509

Planområdet

I samsvar med plan- og bygningslovens § 12-12 kunngjer Bjørnafjorden kommune at endring av detaljreguleringsplan for Valle, grn/brn 62/ m.fl er vedteken. Planområdet ligg langs Hegglandsdalen overfor Borgafjellet barnehage.

Vedtaket er gjort administrativt i samsvar med Bjørnafjorden kommune sitt delegasjonsreglement.

Klage

Du kan klage på vedtaket dersom du er part i saka eller dersom du har konkret, praktisk og aktuell interesse i ei rettsleg avklaring på vedtaket. Klagefrist er 20.03.2020. Klage skal sendast til post@bjornafjorden.kommune.no

 

Dokument i saka finn du her

Til toppen