Kunngjering av vedteken planendring, Halhjemsmarka III, Felt B2

Klikk for stort bilete

  • Kunngjering av vedteken planendring
  • Frist for klage: 17.04.2020
  • Arkivsak: 20/1416

Planområdet
I samsvar med plan- og bygningloven § 12-12 kunngjer Bjørnafjorden kommune at endring av Halhjemsmarka III, felt B2, er vedteken. Endringa går ut på å endre eit område frå køyreveg til gangveg og det er lagt inn ein omsynssone i planområdet.

Klage
Du kan klage på vedtaket dersom du er part i saka eller dersom du har konkret, praktisk og aktuell interesse i ei rettsleg avklaring på vedtaket. Klagefrist er 17.04.2020. Klage skal sendast til post@bjornafjorden.kommune.no, ver venleg å vise til saksnr: 20/1416.
 

Dokument i saka finn du her

Til toppen