Kunngjering: Oppstartvedtak trafikksikringsplan

Klikk for stort bilete Fransisco Munoz/Bjørnafjorden kommune Med heimel i plan- og bygningslova §§ 11-12 og 11-13 vert det med dette varsla oppstart av arbeid med ny kommunedelplan for trafikksikring for Bjørnafjorden kommune og offentleg ettersyn av planprogram, datert 08.09.2020, jf. vedtak i plan- og bygningsutvalet (trafikksikringsutvalet) 15.10.2020, sak 251/2020.

Her finn du alle dokumenta i saka

Frist for innspel og merknadar er sett til 30.12.2020.

Bruk dette digitale skjemaet til å senda innspel eller merknader.
 

Merknadar kan også sendast til post@bjornafjorden.kommune.no eller Bjørnafjorden kommune, postboks 24, 5649 Eikelandsosen.

Til toppen