Offentleg ettersyn av detaljregulering for Drangsneset, 21/3

Klikk for stort bilete

  • Offentleg ettersyn av detaljregulering for Drangsneset
  • Merknadsfrist: 20/4532
  • Arkivsak: 18.08.2020

I samsvar med plan- og bygningloven §§ 12-10 og 10-11 vert framlegg til detaljreguleringsplan for Drangsneset lagt ut til høyring og offentleg ettersyn.

Føremålet med planen er å byggje ut planområdet med bustader, uteopphaldsareal og tilhøyrande infrastruktur.

Merknadsfrist

Dersom du har merknader til saka må dette sendast til post@bjornafjorden.kommune.no innan 18.08.2020.

Dokument i saka finn du her.

Til toppen