Offentleg ettersyn av detaljregulering for Søfteland Idrettspark

Klikk for stort bilete

  • Offentleg ettersyn av detaljregulering for Søfteland Idrettspark
  • Merknadsfrist: 18.08.2020
  • Arkivsak: 20/1441

I samsvar med plan- og bygningloven §§ 12-10 og 10-11 vert framlegg til detaljreguleringsplan for Søfteland Idrettspark lagt ut til høyring og offentleg ettersyn.

Føremålet med planen er å etablere ny idrettshall, fotballbaner og tilhøyrande parkering.  

Merknadsfrist

Dersom du har merknader til saka må dette sendast til post@bjornafjorden.kommune.no innan 18.08.2020.

Dokument i saka finn du her.

Til toppen