Offentleg ettersyn: Bolaks AS søknad om auke i MTB ved lokalitet Lyngneset, Fusa

Klikk for stort bilete

  • Offentleg ettersyn: Bolaks AS søknad om auke i MTB ved lokalitet Lyngneset
  • Merknadsfrist: 05.03.2021
  • Arkivsak: 21/592 

Føremålet med søknaden er å auke MTB frå 3120 tonn til 3600 tonn ved lokalitet Lyngneset, Fusa. Lyngneset er en lokalitet som Bolaks AS ønskjer å satse på, og søknaden er et ledd i selskapets strategi om å samle produksjonen på de mest bærekraftige lokalitetene.

Merknadsfrist

Dersom du har merknader til saka må dette sendast til post@bjornafjorden.kommune.no innan 05.03.2021.

Dokument i saka finn du HER.

Til toppen