Offentleg ettersyn: Bolaks AS søknad om endra areal for anlegg for oppdrett av laks og aure ved lokalitet Mjåneset, Fusa

Klikk for stort bilete

  • Offentleg ettersyn: Bolaks AS søknad om endra areal for anlegg for oppdrett av laks og aure ved lokalitet Mjåneset, Fusa
  • Merknadsfrist: 26.07.2021
  • Arkivsak: 21/5221

Bakgrunnen for søknad om endring av areal er at det gamle stålanlegget fases ut i henhald til selskapets 10-årsplaner, og skal erstattes av eit nytt anlegg med ringer. Det er forventa at nytt anlegg med ringar vil kunne gje betring i produksjons- og miljøforhold. Området er i kommunens gjeldande arealplan avsett til akvakulturføremål.

Merknadsfrist
Dersom du har merknader til saka må dette sendast til post@bjornafjorden.kommune.no innan 26.07.2021.

Dokument i saka finn du HER

Til toppen