Offentleg ettersyn for detaljregulering av Hagavik/Skoglund

Klikk for stort bilete

  • Offentleg ettersyn av detaljregulering for Hagavik/Skoglund
  • Merknadsfrist: 10.09.2021
  • Arkivsak: 20/3986

Hagavik/Skoglund vert lagt ut på offentleg ettersyn etter sommerfullmakt frå plan-, bygg- og miljøutvalet i Bjørnafjorden kommune. Utvalet får saka til orientering i første møte over sommaren, 01.09.2021. 

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for bustadbygging som samsvare med arealføremålet i forslag til ny kommuneplan. Planen tilrettelegger for ca. 130 bueiningar innanfor indre og ytre fortettingssone for nærsenter på Nore Neset, samt nytt kryss og trasé ved Dahlsvegen.

Sakshandsamer er tilbake frå ferieavvikling 02.08.2021.
Planavdelinga kan kontaktes måndag, onsdag og torsdag mellom kl. 12:30 og 14:30.

Merknadsfrist

Dersom du har merknader til saka må dette sendast til post@bjornafjorden.kommune.no innan 10.09.2021

Alle dokument i saka finn du HER

Til toppen