OFFENTLEG ETTERSYN FOR DETALJREGULERING AV NORE NESET GRAVPLASS, 34/192 M.FL.

Klikk for stort bilete

  • Offentleg ettersyn av detaljregulering for Nore Neset gravplass
  • Merknadsfrist: 05.03.2021
  • Arkivsak: 20/2949

I samsvar med Plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 10-11 vert framlegg til detaljreguleringsplan for Nore Neset gravplass lagt ut til høyring og offentleg ettersyn.

 

Føremålet med planen er å regulere arealet til utvidelse av gravplassen.

 

Merknadsfrist

Dersom du har merknader til saka må dette sendast til post@bjornafjorden.kommune.no innan 05.03.2021.

 

Dokument i saka finn du her.

Til toppen