Offentleg ettersyn for detaljregulering av Revsåsen Sør II

Klikk for stort bilete

  • Offentleg ettersyn av detaljregulering for Revsåsen Sør II
  • Merknadsfrist: 22.08.2021
  • Arkivsak: 20/2551

Revsåsen Sør II vert lagt ut på offentleg ettersyn etter sommerfullmakt frå plan-, bygg- og miljøutvalet i Bjørnafjorden kommune. Utvalet får saka til handsaming i første møte over sommaren, 01.09.2021. 

Planarbeidet skal leggja til rette for bustadbygging med ulike typer bustader med ulik storleik. Det leggjast óg opp til etablering av forretning.

Merknadsfrist

Dersom du har merknader til saka må dette sendast til post@bjornafjorden.kommune.no innan 22.08.2021.

Dokument i saka finn du her

Til toppen