Offentleg ettersyn for detaljregulering av Skeisstøa, Nordstølen, 36/12

Klikk for stort bilete 

  • Offentleg ettersyn av detaljregulering for Skeisstøa, Nordstølen, 36/12
  • Merknadsfrist: 07.09.2021
  • Arkivsak: 20/5953

Skeisstøa, Nordstølen, 36/12 vert lagt ut på offentleg ettersyn etter sommerfullmakt frå plan-, bygg- og miljøutvalet i Bjørnafjorden kommune. Utvalet får saka til orientering i første møte over sommaren, 01.09.2021. 

Planarbeidet skal leggja til rette for bustadbygging med ulike typer bustader. 

Merknadsfrist

Dersom du har merknader til saka må dette sendast til post@bjornafjorden.kommune.no innan 07.09.2021.

Dokument i saka finn du her

Til toppen