Offentleg ettersyn for detaljregulering for Hjartnes, 217/1 m.fl

Klikk for stort bilete

  • Offentleg ettersyn av detaljregulering for Hjartnes
  • Merknadsfrist: 12.02.2021
  • Arkivsak: 20/4009

I samsvar med plan- og bygningloven §§ 12-10 og 10-11 vert framlegg til detaljreguleringsplan for Hjartnes lagt ut til høyring og offentleg ettersyn.

Føremålet med planen er å regulere arealet til naust med tilhøyrande infrastruktur. Det er óg ønskjeleg å legge til rette for flytebrygger. 

Merknadsfrist

Dersom du har merknader til saka må dette sendast til post@bjornafjorden.kommune.no innan 12.02.2021.

Dokument i saka finn du her

Til toppen