Offentleg ettersyn for detaljregulering for Røtinga - Hauge, 29/8

Klikk for stort bilete

  • Offentleg ettersyn av detaljregulering for Røtinga - Hauge, 29/8
  • Merknadsfrist: 09.06.2021
  • Arkivsak: 20/2587

I samsvar med plan- og bygningloven §§ 12-10 og 12-11 vert framlegg til detaljreguleringsplan for Røtinga - Hauge lagt ut til høyring og offentleg ettersyn.

Føremålet med planen er å legge til rette for bustad og eit grøntdrag gjennom området som vil vere offentleg tilgjengeleg. Utbygger ønskjer også å etablere kai på pelar.

Merknadsfrist

Dersom du har merknader til saka må dette sendast til post@bjornafjorden.kommune.no innan 09.06.2021.

Dokument i saka finn du her

Til toppen