Offentleg ettersyn for endring av områdeplan for Samnøy industriområde

Klikk for stort bilete

  • Offentleg ettersyn av endring av områdeplan for Samnøy industriområde 
  • Merknadsfrist: 29.01.2021
  • Arkivsak: 20/13530

I samsvar med plan- og bygningloven §§ 12-10 og 10-11 vert framlegg til endring av områdeplan for Samnøy industriområde lagt ut til høyring og offentleg ettersyn.

Bakgrunnen for endringane er ønskje om fleksibilitet i detaljreguleringsplanane, auke i utnyttingsgrad og høve til å nytte masseoverdskot frå kai og veg i området før plankravet slår inn på delområda.

Merknadsfrist

Dersom du har merknader til saka må dette sendast til post@bjornafjorden.kommune.no innan 29.01.2021.

Dokument i saka finn du her

Til toppen