Offentleg ettesyn for detaljregulering av SNIL-hallen, 44/280

Klikk for stort bilete

  • Offentleg ettersyn av detaljregulering for SNIL-hallen
  • Merknadsfrist: 12.09.2021
  • Arkivsak: 20/8716

SNIL-hallen vert lagt ut på offentleg ettersyn etter sommerfullmakt frå plan-, bygg- og miljøutvalet i Bjørnafjorden kommune. Utvalet får saka til orientering i første møte over sommaren, 01.09.2021. 

Planarbeidet skal legge til rette for etablering av ny idrettshall og auke tilgjengelegheita for ålmenta i omkringliggjande område.

Sakshandsamer er tilbake frå ferieavvikling 09.08.2021.
Planavdelinga kan kontaktes måndag, onsdag og torsdag mellom kl. 12:30 og 14:30.

Merknadsfrist

Dersom du har merknader til saka må dette sendast til post@bjornafjorden.kommune.no innan 12.09.2021

Dokument i saka finn du HER

Til toppen