Offentleg ettesyn for detaljregulering for Samnøy, 111/1 m.fl

Klikk for stort bilete

  • Offentleg ettersyn av detaljregulering for Samnøy
  • Merknadsfrist: 29.01.2021
  • Arkivsak: 20/14917

I samsvar med plan- og bygningloven §§ 12-10 og 10-11 vert framlegg til detaljreguleringsplan for Samnøy lagt ut til høyring og offentleg ettersyn.

Saka gjeld eit privat planinitiativ for detaljregulering av landbasert oppdrettsanlegg med tilhøyrande kai, regional tømmerkai med hamnelager, biogassanlegg og tilhøyrande tilkomstveg til desse områda, på Samnøy.

Merknadsfrist

Dersom du har merknader til saka må dette sendast til post@bjornafjorden.kommune.no innan 29.01.2021. 

Dokument i saka finn du her

Til toppen