Oppstart av planarbeid - Bjørnevollen 7

Klikk for stort bilete

  • Oppstart av planarbeid for Bjørnevollen 7
  • Merknadsfrist: 07.08.2020
  • Arkivsak: 20/10455

Planområdet
Formålet med planen er å utvikle tomta i tråd med vedtatt bustadformål og samstundes slik at arbeidet er i tråd med føringar gitt for vidare utvikling av lokalsenteret Nore Neset gjennom arbeidet med ny arealplan og gjennom stadanalyse for Nore Neset (Asplan Viak 2019).

Planområdet er ca 2,5 daa. Det er ved varsel om oppstart av planarbeidet tatt med deler av tilkomstveg Bjørnevollen gnr 34 bnr 36. Dette for å sikre god og trafikksikker tilkomst til prosjektet.

Merknad til varsel om oppstart
Frist for uttale til oppstart av planarbeidet er sett til fredag 7. august 2020. Uttaler skal vere skriftleg og sendast til:

ABO Plan & Arkitektur AS
Postboks 291
5203 Os

eller e-post: offentlig.ettersyn@abo-ark.no

Dokument i saka finn du her 

Til toppen