Revsåsen sør- kunngjering av ny plangrense

Klikk for stort bilete

  • Kunngjering av ny plangrense, Revsåsen sør
  • Merknadsfrist: 25.05.20
  • Arkivsak: 20/2551

Planområdet

Oppstart av planarbeid for Revsåsen sør, grn/brn 17/436 vart varsla i oktober 2017 i samsvar med pbl §12-8 og i tråd med overordna kommuneplan. Oppstart av plansak vert no varsla på nytt med ei utvida plangrense mot kommunal gunn i søraust for å vurdere ny tilkomst. Planomådet ligg aust for skule- og idrettsanlegget i Lysefjorden og føremålet med planen er bustadbygging.

Har du merknad til saka?

Dersom du har merknad til nytt varsel om oppstart av reguleringsplan for eigedom 17/436 kan denne sendast til offentlig.ettersyn@abo-ark.no innan 25.05.2020.

Til toppen