Utvida plangrense og offentleg ettersyn av detaljregulering for Bjørnevollen 7

Klikk for stort bilete

  • Utviding av plangrense og offentleg ettersyn
  • Merknadsfrist: 08.08.2021
  • Arkivsak: 20/10455

I samsvar med plan- og bygningloven § 12-11 vert framlegg til detaljreguleringsplan for Bjørnevollen 7 lagt ut til høyring og offentleg ettersyn. Det varslast óg om utvida plangrense jf. § 12-8. 

Føremålet med planen er å legge til rette for bustad med tilhøyrande infrastruktur. 

Merknadsfrist

Dersom du har merknader til saka må dette sendast til post@bjornafjorden.kommune.no innan 08.08.2021.

Dokument i saka finn du her

Til toppen