Utvida plangrense og offentleg ettersyn av detaljregulering for Leite, Røttingen, 29/1

Klikk for stort bilete

  • Utviding av plangrense og offentleg ettersyn
  • Merknadsfrist: 05.03.2021 
  • Arkivsak: 20/2590

I samsvar med plan- og bygningloven § 12-11 vert framlegg til detaljreguleringsplan for Leite, Røttingen, 29/1 lagt ut til høyring og offentleg ettersyn. Det varslast óg om utvida plangrense for å følgje opp vedtaket frå plan- og bygningsutvalet, jf. § 12-8. 

Føremålet med planen er å regulere arealet til bustad med tilhøyrande infrastruktur. 

Merknadsfrist

Dersom du har merknader til saka må dette sendast til post@bjornafjorden.kommune.no innan 05.03.2021.

Dokument i saka finn du her

Til toppen